Từ trang trại đến bàn ăn

Mô hình khép kín của công ty C.P. Việt Nam được tổ chức theo 3 lĩnh vực chính: Thức ăn chăn nuôi (Feed), Trang trại chăn nuôi (Farm), Chế biến thực phẩm (Food) để đảm bảo cam kết tuyệt đối về chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến thành phẩm.

Feed

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi

Farm

Trang trại và con giống
Thực phẩm tươi sống
Thực phẩm tươi sống
Thực phẩm tươi sống

Food

Chế biến và thành phẩm
Thực phẩm chế biến
Thực phẩm chế biến
Thực phẩm chế biến
C.P. Feed
C.P. Food